Start > Sök i nyhetsarkiv > 2020

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter angående coronaviruset, covid-19.

Sjö- och flygräddning

Vi har för närvarande en god beredskap för sjö- och flygräddning i hela landet.

Lotsning

Vår lotsning fungerar fortsatt väl i hela landet. Om det finns en misstänkt smitta ombord måste det anmälas till Kustbevakningen.

Vid misstänkt smitta måste även detta meddelas vid beställning av lots. Kontaktuppgifter till lotscentralerna.

Isbrytning

Sjöfartsverket har fortsatt en god förmåga att assistera med isbrytning.

Sjögeografi

Förebyggande åtgärder har tagits för att säkerställa leveranser av navigationsvarningar, Underrättelser för sjöfarande och elektroniska sjökort (ENC). Sjöfartsverket kommer också att tillse att uppdaterade nautiska produkter kommer att publiceras för att säkerställa etableringen av det nya ruttsystemet i Skagerrak och Kattegatt som kommer att gälla från 1 juli 2020.

Sjömansservice

Sjömansklubbarna är för tillfället stängda. Även transportservice är avstängd tillsvidare. Viss service till fartygsbesättningar kan i dagsläget utföras vid ISPS-punkten. För frågor eller ytterligare information, kontakta den lokala Sjömansservicestationen via telefon eller e-post.

*****************************

Sjöfartsverket fortsätter sitt löpande arbete med olika typer av riskbedömningar för verksamheten, och har kontinuerlig kontakt med övriga myndigheter.

Läs mer om aktuell och bekräftad information om coronaviruset hos krisinformation.se

Dela artikeln