Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-08-25 07:47 
Sjöräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral får in ett larm klockan 07:47 om att en person fallit överbord från M/S Baltic Queen. Det föreligger stor fara för liv och alla tillgängliga resurser larmas. Baltic Queen är ett kryssningsfartyg som går mellan Stockholm och Tallinn. Händelsen ska ha inträffat i Fursundsleden i närheten av Ljusterö. Baltic Queen var vid händelsen på väg in i Stockholm.

2019-08-25 08:27

Kustbevakningens fartyg 478 deltar i insatsen tillsammans med Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 003 från basen i Norrtälje samt Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar Rescue Pantamera, Rescue Rebecka off Odd Fellow och Rescue Stenhammar. Även Trafikverkets vägfärja Jupiter och en räddningsenhet från Baltic Queen deltar i sökandet. Sikten i området är bra och det blåser svaga vindar, 5 m/s.

2019-08-25 09:30

Sökandet fortsätter i närheten av Huvön som ligger nordväst om Ljusterö i Stockholms skärgård. Polisen deltar med hundpatruller som ska söka av fastlandet i närheten av Björnhuvud.

2019-08-25 10:05

Sökandet fortsätter med hundpatrull på land och sjögående enheter nordväst om Ljusterö. Sjöfartsverkets räddningshelikopter har tillfälligt lämnat området för att tanka. Kryssningsfartyget Baltic Queen har fortsatt sin resa in till Stockholm och Trafikverkets vägfärja Jupiter har återgått till ordninare arbetsuppgifter.

2019-08-25 10:33

Sjöfartsverkets räddningshelikopter är tillbaka och söker av Huvön för att sedan koncentrera sökandet till fastlandet mellan Silverudden till Björnhuvud. Förberedelser pågår för att transportera Polisens hundpatrull till Huvön.

2019-08-25 11:45

Sjöräddningsinsatsen har avslutats. Sökområdet är väl genomsökt av både sjögående enheter och räddningshelikopter. Även Polisen har sökt av närområdet med hundpatrull. Sökandet har främst skett nordväst om Ljusterö. Initialt koncentrerades sökandet till området kring Huvön. Efterhand utökades sökområdet till närliggande öar och fastlandet med Björnhuvud som utgångspunkt.

All tillgänglig information visar på att det var en person som under morgonen föll över bord från Baltic Queen. Positionen för händelsen är fastställd med stor noggrannhet och sökandet har genomförts med hänsyn till rådande strömmar.

Personen har inte lokaliserats. Insatsen har nu avslutats och Sjöfartsverket har lämnat över ärendet till polisen som kommer att upprätta en anmälan om försvunnen person.

Fakta om sjöräddningen i Sverige

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjöräddning när någon är i eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden och kommunalt vatten.

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre), i Göteborg är navet i alla sjöräddningsinsatser. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda insatser vid sjö- och flygräddning.

Inslaget av samverkan i sjöräddningsarbetet är mycket stort; förutom det ideella Sjöräddningssällskapets resurser i form av personal och fartyg används även Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och fartyg, Kustbevakningen, handelssjöfarten, polisen, Försvarsmakten och kommunala räddningstjänster. Även samarbete med andra nationer förekommer regelbundet.

Dela artikeln