Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-07-14 14:10 
Flygräddning

Flera inringare larmar Sjö- och flygräddningscentralen om att man sett ett mindre sportflygplan haverera mot marken cirka sex kilometer sydost om centrala Umeå. Inledningsvis är det oklart vilken typ av flygplan det rör sig om och hur många personer som befinner sig ombord.

Mot området larmas

  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 004 från Umeå
  • Sjöräddningssällskapets räddningsbåt Rescue Minlouis från Holmsund
  • Ambulans
  • Kommunal räddningstjänst från Umeå
  • Polis

Sjöfartsverkets ansvar för flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

2019-07-14 14:49

Haveriplatsen är lokaliserad till ön Stor-Sandskär i Umeälvens utlopp, cirka sex kilometer sydost om centrala Umeå. Flera räddningsresurser och polis är på plats. Därmed avslutas den statliga flygräddningstjänsten, men den kommunala räddningstjänsten fortsätter sin insats. Flygräddningsresurserna bistår den kommunala räddningstjänsten i det fortsatta arbetet.

För presskontakter angående händelsen hänvisas till räddningscentral nord, tfn 0920-120 70.

Dela artikeln