Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

Systembeskrivning samt analys av hela skalan från ett fredsläge till ett krigsläge gällande ledningsstrukturer genomförs tillsammans med Försvarsmakten.

Detta, gemensamt med Implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen, utgör en viktig del i planeringen inför genomförandet och utvärderingen av totalförsvarsövning 2020. 

Bild som demonstrerar vad höjd beredskap innebär

 

 

Länk till processanalys

Länk till systembeskrivning 

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln