Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation
Västerås östra hamnen

59 35,5' N 16 31,5' E      Sjökort 113

Hamn
Östra hamnen består av en 150 m lång spannmålskaj och ett roroläge. Max fartygslängd 120 m.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående: Fartygslängd <95 meter: 6,8 m. Fartygslängd 95 - 120 meter: 6,0 m

Övriga krav för fartyg <95 m: Fartyget skall kunna svängas ut från Silokajen med bogpropeller, bogserbåt, ankare och/eller trossar. Vid avgång ska det vara möjligt att från fartyget liggande vid Silokajen kunna se fyrljuset på Lillåbron om fartygets djupgående är 5.80 m eller mer.

Övriga krav för fartyg 95-120 m: Fartygen ska passera Lillåbron med aktern först. Vid avgång skall det vara möjligt att från fartyget liggande vid Silokajen kunna se fyrljuset på Lillåbron. Maximal medelvind 6 m/s

Vattendjup vid kaj
Östra hamnen 7,5 m. I hamnbassängen finns en grundklack vilken frias av en vit/röd sektorgräns från ett fyrljus placerat på Lillåbron (tänd dagtid), se sjökort,

Farled

Segelfrihöjd 39,9 m. För övrig information se Mälarleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtsassistans.

Mörkerrestriktioner
Inga

Vindrestriktioner
Vid backning genom Lillåbron får vinden ej överstiga 6 m/s. Bron öppnas aldrig vid vindstyrkor över 18 m/s.

Siktrestriktioner
Vid avgång med djupgående över 5,8 m skall det vara möjligt att se fyrljuset på Lillåbron när fartyget ligger till kaj.

Ankarplatser
0,6 m norr om Kattskär.

Externa Länkar

Dela artikeln