Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

59 12,0' N 17 38,0' E      Sjökort 6181, 111

Hamn
Max fartygsstorlek till Södertälje hamn längd 200,0 m bredd 32,3 m.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Sydhamnen 
Roroläge 9, en 70 m lång betongkaj med en förlängning av två stycken dykdalber, total längd 206 m.
Kajplats 11 har en roro ramp och består av en 130 m lång betongkaj med en dykdalb, total längd 180 m.
Kajplats 12-13 har i norra änden en roro ramp och består av en 300 m lång betongkaj.

Igelstakajen
Igelstakajen 15-16, en 160 m lång betongkaj med en dykdalb i södra förlängningen, total kajlängd 185 m.

Oljehamnen

Kajplats 6, en oljekaj med en längd på 75 m.
Kajplats 7-8, en oljekaj med en längd på 120 m.

Uthamnen
Kajplats 4, en 90 m lång betongkaj. Använd endast som väntkaj.
Kajplats 5, en 115 m lång spannmålskaj av dykdalbkonstruktion.

Maximalt djupgående: 9,0 m

Vattendjup vid kaj

Kajplats Kajdjup (m) Max ankomst- avgångsdjupgående (m)
Sydhamn 9 8,1 7,6
Sydhamn 11 7,7 7,2
Sydhamn 12 8,9 8,4
Sydhamn 13 10,0 9,0
Igelsta 15-16 9,3 8,8
Oljehamnen 6 9,5 9,0
Oljehamnen 7-8 7,1 6,6
Uthamn 4 7,8 7,3
Uthamn 5 8,2 7,7


Farled

Segelfri höjd till kajplatserna 4-8, 15-16 39,9 m och till kajplats 9-13 50m. För övrig information se Södertäljeleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtar.

Mörkerrestriktioner
För fartyg överstigande 160 m längd krävs särskilt tillstånd för mörkernavigering. För ytterligare information om mörkerrestriktion.

Vindrestriktioner
Max medelvind i Brandalssund fartyg l.o.a. >160,00 m: 15 m/s (kan variera beroende på vindriktning).

Siktrestriktioner
För fartyg >160,0 m måste sikten i Brandalssund uppgå till minst 400 m för passage.

Ankarplaster
0,3 M syd om Halls Holme, lerbotten. 0,5 M väst om Radön, lerbotten. Ankarplats S4 1,0 M sydost Skanssundet, lerbotten.


 

Externa Länkar

Dela artikeln