Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

 

Hamn
Nynäshamns Norvik hamn består av en 450 m lång containerkaj samt av två RoRo-lägen om vardera 280 m respektive 240 m längd

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = Alla fartyg
Kategori 2       = 90/16/-- 
Kategori 3       = 100/17/--

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort 10,0 m, Danziger gatt 10,0 m, Kanholmsfjärden 10,0 m samt via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m.

Vattendjup vid kaj

  Kajdjup (m) Max ankomst- avgångsdjupgående (m)
RoRo-läge 7 10  
RoRo-läge 5 10,5  
Containerkaj 3-4 16,5 15,3 
     
     


Farled
För information se Landsortsleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtar.

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Vindrestriktioner
För fartyg > 200 m längd får vinden inte överstiga 13 m/s.

Siktrestriktioner
För fartyg > 200 m längd får sikten inte understiga 0,5 M.

Ankarplatser
Cirka 8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. Cirka 6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m. Cirka 1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m. Ankarplats N2 ca 0,4 M ost om Norra Stegholmen.

Dela artikeln