Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
VTS operatör i arbete

VTS Göteborg

Sjötrafikinformationstjänst

I lotsområde Göteborg erbjuds sjötrafikinformationstjänst.

VTS Göteborg -VHF kanal 13 -
hanterar informationen i området från Tistlarna i söder till Hälsö i norr.


Centralen är belägen vid Amerikaskjulet i Göteborg.


Telefonnummer till VTS Göteborg: 0771-630660

Interna Länkar

Dela artikeln