Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Malmö
Interiörbild - VTS

Soundrep är ett samarbete mellan Sverige och Danmark, ett frivilligt rapporteringssystem i Öresund som tillhandahåller informationstjänst.

 För ytterligare information om Soundrep se Sound VTS

Sjötrafikinformationstjänst

Vilken typ av tjänst som tillhandahålls anges för varje VTS-område. I lotsområde Malmö erbjuds informationstjänst. 

Dela artikeln