Farledsprojekt

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Alla insatser presenteras på den här kartan. Med ett klick på markeringarna kan du få kort information om som händer, vad syftet är, när projektet beräknas färdigt och aktuellt nuläge.

 

I nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029, finns 5,1 miljarder kronor avsatt för sjöfarts- och farledsprojekt. Satsningar på sjöfartsinfrastruktur är ett led i utvecklingen för att fullfölja regeringens intentioner om överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

  • Farledsprojekten (röd markering) finansieras via den nationella planen som regeringen tar beslut om.
  • Trimningsåtgärder (blå markering) rör sig om mindre insatser. Dessa tar Trafikverket beslut om på regional nivå.
  • Åtgärdsvalsstudie (grön markering) är form av bristanalys som genomförs på mycket tidigt stadium i så gott som samtliga infrastruktursatsningar. Berörda parter som till exempel Sjöfartsverket, Trafikverket, hamnar, kommuner och regioner, har en konstruktiv dialog om hur man ska komma fram till bästa möjliga helhetsbild.
  • IVV-projekt, Inre Vattenvägar (gul markering) utreder förutsättningar för en svensk anpassning till EU-regler för godstransporter på pråm i skyddade vatten.
  • Övriga projekt/åtgärder (lila markering)

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2019-08-27

Facebookbild

Det är inte alla som kan stoltsera med att äga en isbrytare, dessutom en som man har byggt själv! Men det kan Mikael Jönsson - kolla bara på denna flaskskeppsmodell av Oden! ???? - Traditionellt brukar flaskskepp vara modeller av segelfartyg, men jag ville prova att bygga andra fartyg också. Oden blev klar i våras, berättar Mikael. Förutom Oden har det blivit en flaska med Sjöräddningsbåten Gad Rausing tillsammans med en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och tillhörande ytbärgare, ett fyrskepp, en gammal trålare och några gamla lastfartyg. Mikael kan i år fira 20 år som flaskskeppsbyggare efter att ha gått en kurs 1999. Att 60 timmar las på att bygga just Oden säger Mikael var den ovanliga formen på Odens för, och utmaningen i att bygga isbrytaren ?? Tack säger vi till Mikael för att du ville dela det här med oss! ??