Farledsprojekt

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Alla insatser presenteras på den här kartan. Med ett klick på markeringarna kan du få kort information om som händer, vad syftet är, när projektet beräknas färdigt och aktuellt nuläge.

 

I nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029, finns 5,1 miljarder kronor avsatt för sjöfarts- och farledsprojekt. Satsningar på sjöfartsinfrastruktur är ett led i utvecklingen för att fullfölja regeringens intentioner om överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

  • Farledsprojekten (röd markering) finansieras via den nationella planen som regeringen tar beslut om.
  • Trimningsåtgärder (blå markering) rör sig om mindre insatser. Dessa tar Trafikverket beslut om på regional nivå.
  • Åtgärdsvalsstudie (grön markering) är form av bristanalys som genomförs på mycket tidigt stadium i så gott som samtliga infrastruktursatsningar. Berörda parter som till exempel Sjöfartsverket, Trafikverket, hamnar, kommuner och regioner, har en konstruktiv dialog om hur man ska komma fram till bästa möjliga helhetsbild.
  • IVV-projekt, Inre Vattenvägar (gul markering) utreder förutsättningar för en svensk anpassning till EU-regler för godstransporter på pråm i skyddade vatten.
  • Övriga projekt/åtgärder (lila markering)

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2019-08-23

Facebookbild

Outforskade havsdjup, valar, vargar och isberg - vår isbrytare Oden tar lätt hem bästa sommarjobb i år! ?? Oden har haft två expeditioner under sommaren, varav den andra fortfarande är igång. Under den första expeditionen, North West Passage Project, befann man sig i den Nordvästrapassagen och fokuserade bland annat på vattenprovtagning, klimatförändringar i de små samhällena och så har man räknat sjöfåglar och däggdjur i det kanadensiska Arktis ???? Vad gör man på den andra expeditionen då? Målet är att försöka ta sig till Ryderglaciären från Thule på västra Grönland. Besättningen ägnar mycket tid åt att hitta en väg genom isen i Ryderfjorden, och eftersom det inte finns någon djupdata i området måste de ta sig fram försiktigt. Under tiden är forskningen i full gång, och besättningen har blivit välkomnad av nyfikna vargar när de gått i land ?? Vill du veta mer om vad som hänt och händer på Odens forskningsexpedition? Här hittar du veckobrev från besättningen! ???? http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Isbrytning/Vara-isbrytare1/ForskningsfartygetIsbrytaren-Oden/Ryder-2019/Resebrev-Ryder2019/ Foton: besättningen på Oden.