Start > Press

Vi är på plats under Almedalsveckan för att diskutera frågor som rör sjöfartens utmaningar. Vill du vara med? Här hittar du information om våra evenemang.

Den 30 juni-8 juli möts politiker, beslutsfattare och opinionsbildare i Visby för att debattera och diskutera samhällsfrågor. Som expertmyndighet med sektorsansvar för sjöfarten finns vi på plats för att diskutera framtidens sjöfart. På egen hand och tillsammans med Transportföretagen arrangerar vi seminarier och paneldebatter. Vi medverkar även i andra arrangörers evenemang.

Hur gör vi sjöfarten mer miljövänlig?


Foto: Patrik Nilsson

Sjöfarten är ett energieffektivitet transportslag med relativt små externa effekter i form av påverkan på miljö, klimat och infrastruktur jämfört med vägtransporter. Men hur ser vi till att sjöfarten är miljöeffektiv och konkurrenskraftig även i framtiden?

Tid: Måndagen den 1/7, klockan 10.00 - 10:45

Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

>Läs mer om evenemanget

 

Varför behöver Sverige nya statsisbrytare?


Foto: Patrik Nilsson

De svenska statsisbrytarna lever på lånad tid och behöver ersättas. Hur ser framtidens behov av nya isbrytare ut och hur ska de finansieras?

Tid: Tisdagen den 2/7, klockan 15.00-15:45.

Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

>Läs mer om evenemanget

 

Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen?


Foto: Jonas Westling

Transportnäringen är navet i den svenska ekonomin. Varor, människor och tjänster ska kopplas samman över hela vårt avlånga land. Att nästan all export och import från och till Sverige också hanteras av sjöfarten gör att kraven ökar på en välutbildad och kunnig arbetskraft. Arrangeras av Transportföretagen tillsammans med Sjöfartsverket.

Tid: Onsdagen den 3/7, klockan 10.00-10:45.

Plats: Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, trädgården

>Läs mer om evenemanget

 

Vill du träffa oss eller har du frågor om våra evenemang?

Kontaktuppgifter:
Tobias Fälth
Kommunikationsstrateg
Telefon: 010-478 49 43
E-post: tobias.falth@sjofartsverket.se

Dela artikeln