Start > Våra tjänster
Nyttjanderätt sjökort

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen.
Nu för tiden är allt kartmaterial digitalt lagrat i en databas vilket kan erbjudas för många olika syften. För att använda dessa publikt så krävs tillstånd från Sjöfartsverket.

Vad kan man behöva nyttjanderätt till?

Sjökortsinformationen är skyddad av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att det krävs tillstånd från Sjöfartsverket att få sprida eller visa informationen.

Detta kan gälla anvädning av sjökortsbilder för visning på internet, eller tillverkning av egna kartor/sjökort med sjökorten som grund. Det gäller även om man vill använda sjökortsbilder i böcker, informationsbroschyrer eller reklam. Lagen gäller också om man vill trycka sjökorten på tyg, servetter, presentartiklar eller annat.

Hur får man ett tillstånd?

Genom att kontakta Sjöfartsverket på sma@sjofartsverket.se där man beskriver vad man vill göra och hur stor upplaga man tänker tillverka och storleken på sjökortstrycket man vill använda.

Pris?

Det finns ett flertal olika priser beroende på i vilket syfte som sjökorten skall användas. Se separat dokument.

 

Kontakt

UserPhoto

Rikard Hietasaari
Tel: +46104784880
rikard.hietasaari@sjofartsverket.se

Dela artikeln