Start > Våra tjänster
Exempel på RAIS-data

Sjöfartsverket har arbetat internationellt med utvecklingen av AIS och krav för användning. Det har resulterat i att sedan 2007 måste alla handelsfartyg i världen ha utrustningen ombord har även många fritidsfartyg börjat använda systemet. Sedan 28 september 2006 har Sjöfartsverket sparat data från AIS-nätet i en databas som uppdateras ca var 10 sekund dygnet runt, året om.

Sjöfartsverket använder informationen för att få en bild över trafiktrender i svenska vatten. Historisk AIS används även vid sjöräddningsuppdrag för att utvärdera räddningsaktionen samt vid farledsprojekt för att se hur stor tafikbelastningen är.

Ur vår databas kan man även göra uttag över områden alternativt valda passager över vissa linjer. Informationen kan till exempel användas till påverkan på strandlinjer i samband med svallbildning över tid och vid försäkringsärenden vid skador på kablar och bryggor.
Ett annat stort användningsområde är att utröna trafikflöden i samband med projektering av off-shore installationer och vindkraftsparker.

 

Format

Datan kan leveras helt enligt era önskmål. AIS systemet lagrar bland annat följande fartygsdata: position, fart, kurs, fartygstyp, storlek och djupgående.

Informationen kan vi leverera i formaten Shape (vektordata), PDF och/eller rådata i CSV (Excel) samt i png (raster).

 

Pris

Handläggarens tidsåtgång för uttag debiteras samt uttagskostnad.
Prislista i separat dokument.

 

Beställ statistik och trafikdata

Beställ på telefon 010 - 478 58 10 eller via e-post sma@sjofartsverket.se