HYRFILMER OKTOBER 2020

DE FÖRBANNADE ÅREN - Karl Skov driver en framgångsrik elektronikfabrik. När nazisterna ockuperar Danmark i april 1940 lever han, hustrun och barnen ett behagligt överklassliv i Köpenhamn. När ockupationen är ett faktum får Karl kämpa för att upprätthålla produktionen på sin fabrik, och börjar motvilligt producera för den tyska marknaden. Samarbetet skapar snart motstridigheter i familjen, och snart väljer alla sina egna vägar. ©Scanbox Entertainment

SJÖMANSBIBLIOTEKET

Sjömansbiblioteket är ett globalt vandringsbibliotek med centrum på Rosenhill i Göteborg

Belägga (belay);

fastgöra (t.ex. en tågända som lätt skall kunna lossgöras). Förekommer bl.a. i uttrycket "Stopp och belägg!" (belay there).

> Fler sjötermer som du behöver veta!