Start > Våra tjänster
Bild på djupdatagrafik

De sjömätningar som har gjorts i svenska vatten lagras i en databas på Sjöfartsverket. Vi har moderna mätningar gjorda med laser och multibeam, men även mätningar gjorda med handlod från 1800-talet.

Djupdatan används på Sjöfartsverket främst för att ta fram djupkurvor och siffror till våra sjökort. Vidare används djupdata till exempel för att bestämma lämpliga positioner vid placering av farledsutmärkning. Då moderna mätningar är mycket detaljerade kan denna information även användas till många andra syften såsom analyser vid farledsprojekteringar samt i miljöförbättrande arbete.

Högupplöst djupdata kan användas vid till exempel miljöanalyser, habitatsmodeller, etablering vid offshoreanläggningar och vindkraftsparker. Djupdata, kombinerad med andra informationsmängder, är en ovärderlig hjälp när det gäller planeringsarbete samt underlag vid kabel- och rördragningar med mera.

Information om djupdata är skyddad och vid varje uttag rådfrågas Försvarsmakten. Handläggningstiden för yttrande är upp till 4 veckor. I vissa fall kan skyddade uppgifter lämnas ut om kunden skriver på en ansvarsförbindelse om att data behandlas på korrekt sätt.

Format:

Oreducerad djupdata:
Oreducerad djupdata är information direkt från vår databas. En modern sjömätning kan innehålla flera hundra mätpunkter per kvadratmeter, vilket innebär att det snabbt blir väldigt stora datamängder.

Griddad djupdata:
Vi kan då reducera informationen genom att i ett rutnät (Grid) ta fram ett max, min, och/eller medelvärde i varje ruta.Standardgrid är 20m, 100m och 500m. Vi erbjuder även specialgrid över ett område med valfri upplösning.

Samtliga kan leveras i Shape, XYZ ascii, ArcGIS-raster och ArcGis-TIN.

Beställ djupdata

För att få information om vilka mätningar som finns i ert område samt prisförfrågan. 

Kontakta Säljenheten Hans Fotmejier.
Tfn: 010-478 4664 
E-post: sma@sjofartsverket.se

Kontakt

UserPhoto

Hans Fotmeijer
Tel: +46104784664
hans.fotmeijer@sjofartsverket.se

Dela artikeln