Start > Båtliv

”Livlinan till land” har den kallats, VHF-radion som ger den trygghet till sjöss som ständig möjlighet till kommunikation med land innebär. Viktig information till sjöfarare sänds på VHF, och möjliggör dem att ha kontakt med omvärlden.

VHF används av alla kategorier av yrkessjöfart och fritidsbåtar över hela världen och kan sägas ha tre huvudsakliga funktioner; nödradio, kommunikationsradio och mottagare för Maritim Säkerhets Information (MSI).

Det svenska Kustradiosystemet, innefattande VHF, är ett rikstäckande nät vid den svenska havskusten, samt sjöarna Vänern, Vättern samt Mälaren, som ägs och drivs av Sjöfartsverket.

Nödradio

Ett kommunikationssystem som fungerar kan visa sig ovärderligt om du råkar ut för ett haveri eller om någon ombord blir sjuk. Vid nöd är VHF det bästa alternativet för att snabbt och alltid kunna begära assistans.

Digital Selective Calling (DSC)

DSC, kanal 70, är ett internationellt system för automatisk nödalarmering. Via DSC kan man skicka nödmeddelande, eller andra meddelanden (säkerhets- och rutinmeddelanden).

Nödanrop (Mayday-anrop)
Med VHF-radion kan du när som helst komma i kontakt med sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) på den s.k. nöd-och anropskanalen 16. Ett nödanrop på kanal 16 uppfattas också av andra båtar och fartyg i närheten som vid behov kan assistera.

Ett nödanrop skall göras enligt gällande rutin.

Så länge nödtrafik pågår, skall övrig sjöfart respektera radiotystnad på kanal 16. Detta gäller tills JRCC meddelar annat ("Silence fini" – observera franskt uttal).

Ilmedelande (PAN-PAN-anrop)

Sådant meddelande används om fartyg eller människor befinner sig i fara eller vid sjukdomsfall dock ej omedelbart livshotande.

Anropet görs på kanal 16, enligt gällande rutin. Eventuellt kan annan kanal anvisas.

Varnings- och säkerhetsmeddelande (Securité-anrop)

Varnings- och säkerhetsmeddelanden rör hinder i sjöfarten eller vädervarningar. I svenska farvatten sker utsändningarna av Sweden Traffic. Sändning sker på Kustradiosystemets trafikkanaler.

Medicinsk hjälp
Vid olycksfall eller sjukdom har du alltid möjlighet att via VHF-radion få råd och assistans av läkare. Läkaren får möjlighet att bedöma vårdbehovet, räcker de muntliga råden, bör du gå i hamn eller skall den nödställde hämtas av sjöräddningen? Kommunikationen via VHF ger alla inblandade beredskap för snabba åtgärder.

Kommunikationsradio

Med VHF-radio kan du samtala med andra fritidsbåtar utrustade med VHF-radio. Du kan också samtala med lotsbåtar, kustbevakningen, polisbåtar, sjöräddningsenheter och andra fartyg i yrkestrafik. Du kan också samtala med operatörer i land t ex hamnar, brovakter osv.

Telefonsamtal på VHF
Via kustradiostationen Stockholmradio kan du beställa samtal till land. Du kan ringa hem till anhöriga och berätta hur du har det. Och tänk på att göra det. Under sommaren får sjö- och flygräddningen (JRCC) många samtal från oroliga anhöriga som inte hört från sina nära och kära som avtalat. Sådana situationer undviker du enkelt med en VHF-radio.

Information och varningar

Sweden Traffic sänder navigationsvarningar var fjärde timma och väderrapporter två gånger per dygn. Dessutom sänder Stockholmradio två gånger per dag under sommarhalvåret en detaljerad kustväderrapport som är speciellt utformad för båtfarare i kustnära farvatten.

Certifikat
För att använda VHF måste du ha ett så kallat Short Range Certificate (SRC). För mer information kontakta NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning).

Tillstånd
För att använda VHF-radio ombord på ett fartyg krävs ett så kallat "Tillstånd att använda radiosändare ombord på fartyg", även kallat VHF-tillstånd. Detta tillstånd utfärdas av Post- och Telestyrelsen (PTS) efter ansökan och ger tillståndsinnehavaren rätt att använda VHF-radioutrustning.

VHF-abonnemang
För ytterligare VHF-tjänster kontakta Stockholmradio för information om abonnemang.

Dela artikeln